Pravila korišćenja

Ova Pravila imaju svojstvo Ugovora.  Ugovorne strane su:
    •    Privredno društvo KONG FU GROUP doo., osnivača i vlasnika DOBRACENA.RS, sa sedištem u ul.Nikodija Stojanovića Tatka bb, 18000, Niš, Srbija  PIB: 110102522  (u daljem tekstu KONG FU GROUP doo.) i
    •    Svaki pojedinačni  korisnik  internet portal  DOBRACENA.RS (u daljem tekstu Korisnik usluga) 


1. Obaveze 
KONG FU GROUP doo ima obavezu da izvršava usluge definisane ovim Pravilima a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik ima obavezu da se striktno pridržava Pravila korišćenja. Neophodno je da KONG FU GROUP doo prikuplja podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije sa čime Korisnik mora da bude saglasan.

 


2. Besplatne i plaćene usluge
DOBRACENA.RS pruža usluge besplatnog objavljivanja oglasa, u skladu sa Zakonom i to iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.


DOBRACENA.RS pruža plaćene usluge: a) promocije besplatno postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na portalu i mobilnoj aplikaciji; c) usluge prodajnih DC market. DOBRACENA.RS zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.


4. Registracija Korisnika
Za korišćenje usluga DOBRACENA.RS neophodna je registracija Korisnika koja je besplatna. Registracija se obavlja tako što   Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na DOBRACENA.RS, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od DOBRACENA.RS. Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase i koristiti druge servise i usluge koje nudi DOBRACENA.RS. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Za oglašavanje na DOBRACENA.RS, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Ukoliko Korisnik usluga odbije da unese lične podatke sa kojima se identifikuje, biće mu onemogućeno da postavi oglas na DOBRACENA.RS ili da koristi druge servise i usluge. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona a u cilju realizacije prodaje ili kupovine. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa kao i pojedini lični podaci, biti objavljeni na internet stranicama DOBRACENA.RS, po mogućstvu i na Facebook stranici DOBRACENA.RS, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima,nakon detaljne provere biće obrisan sa DOBRACENA.RS, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.


5. Ograničenja 
Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja DOBRACENA.RS poštovati sledeća ograničenja.
    •    Zabranjeno je postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
    •    Zabranjeno je postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu 
    •   

Po zakonima Srbije, potrebna je dozvola da bi se posedovalo oružje. Vlasnik oružja mora da u tekstu oglasa navede potrebu eventualnog kupca za dozvolom za posedovanje oružja.

Zabranjeno je oglašavanje:

    • Prostitucije i pornografskih sadržaja
    • Preprodaje i kupovine ulaznica za sportske, kulturne i druge događaje.
    • Prodaje sprejeva, elektrošokera itd.
    • Fizičkim licima nije dozvoljeno da oglašavaju potpuno nove stvari.

Zabranjeno je postavljati oglase koji sadrže prodaju kopija proizvoda,kopija kompjuterskih i video igri, medicinskih ili medicinsko-alternativnih postupaka, nadrilekarstvo, opojnih droga i drugih stimulativnih sredstava, duvana i duvanski proizvoda, te alkoholnih pića.

Sve uočene nepravilnosti će biti ispravljene u najskorijem roku a DOBRACENA.RS zadrža pravo da konkretan oglas ne bude objavljen.


6. Nedozvoljene radnje 
    • Zabranjeno je više puta postaviti isti oglas 
    • Zabranjeno je postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja
    • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
    • Zabranjeno je u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja 
    • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama potkategorija ili kategorija 
    • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim kategorijama i potkategorijama.

 


7. Pravila i uslovi za slanje poruka 
Korisnici DOBRACENA.RS  imaju mogućnost komunikacije između sebe a sve u cilju obavljanja kupovine, prodaje ili izvršenja određene usluge . Prilikom komunikacije neophodno je poštovanje određenih pravila:
    • Nije dozvoljeno slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
    • Nije dozvoljeno slanje neželjenih poruka drugim Korisnicima usluga
    • Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.


8. Trgovina između Korisnika 
DOBRACENA.RS  nije posrednik u trgovini. Korisnici preuzimaju odgovornost I rizik u vezi sa svakom trgovinom ili razmenom. DOBRACENA.RS neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu.


9. Autorska prava 
Nije dozvoljeno kopiranje kao i dalje korišćenje sadržaja objavljenih na DOBRACENA.RS. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad tekstom i fotografijama svojih oglasa.


11. Prikupljanje i obrada podataka
Prikupljanje  podataka od strane DOBRACENA.RS  se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. DOBRACENA.RS od svojih Korisnika usluga prikuplja lične podatke odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. KONG FU GROUP doo. može dati pristup podacima Korisnika samo zaposlenima. Pojedini podaci o ličnosti ce biti dostupni javnosti I to oni koji čine sastavni deo oglasa. Korisnik koji ne želi da unese svoje lične podatke neće moći da postavlja oglase na DOBRACENA.RS. Korisniku može biti zabranjen pristup delovima ili celom DOBRACENA.RS. Pristup se zabranjuje ukoliko je ponašanje Korisnika suprotno ovim Pravilima.


12. Kršenja pravila 
Neadekvatno ponašanje, kršenje pravila ili Zakona može dovesti do toga da se Korisniku izrekne mera upozorenja. Ukoliko se nastavi kršenje pravila ili izvrši neko teže delo može doći I do zabrane korišćenja portala. Korisnici usluga koji imaju privremenu ili trajnu zabranu korišcenja nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete. Mere se mogu primeniti I u situacijama kada postoji opasnost nastajanja određene štete ili kada može doći do određenih problema u funkcionisanju portala. 


13. Isključenje odgovornosti
 DOBRACENA.RS nije odgovorna za sadržaj elektronskih poruka koje korisici razmenjuju unutar portala kao i za podatke koje je prikupljao ili učinio dostupnim.


14. Isključenje odgovornosti u slučaju problema i prestanka emitovanja oglasa
Usled tehničkih problema ili iz drugih razloga moguće je da portal DOBRACENA:RS nije dostupan u određenom vremenskom periodu. KONG FU GROUP doo. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja oglasa. KONG FU GROUP doo. zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa.
Odbijanje objavljivanja oglasa može nastati ukoliko sadržaj oglasa nije prikladan I nije u skladu sa ovim Pravilima ili Zakonom.

15. DC MARKET
DOBRACENA.RS nudi mogućnost zakupa internet marketa u kome se prikazuju svi oglasi korisnika. DC market se javlja u obliku: dobracena.rs/market/Ime marketa/kontrolni broj koji je različit za svakog korisnika.Ime marketa bira Korisnik. U slučaju trajnog blokiranja korisničkog naloga, blokira se i pripadajući market. Iz tehničkih problema, DC market može biti nedostupan. Korisnik usluga ne može od KONG FU GROUP doo zahtevati bilo kakvu nadoknadu štete zbog nedostupnosti DC marketa. 

16. Kontakt
Kontakt sa korisničkim timom DOBRACENA.RS je moguće ostvariti korisćenjem kontakt forme. Kontakt formu se može pronaći na dnu stranice, sa tekstom “Podrška i saveti, Kontakt”. Takođe, kontakt je moguć i slanjem e-maila na info@dobracena.rs ili support@dobracena.rs. Tim DOBRACENA.RS će odgovoriti u najskorijem mogucem roku.


17. Izmene ovih Pravila 
Ova Pravila su podložna  promenama. KONG FU GROUP doo zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i da onemogući pristup DOBRACENA.RS korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila oglašavanja.